Modern arkeologi

Eldrun arkeologi & landskap, utför kulturmiljöuppdrag över hela Sverige. Uppdragen består bl.a. av:

– GIS-analyser, Miljökonsekvensbeskrivningar och karteringar
– Arkeologiska utredningar och arkeologiska undersökningar
– Landskapsanalyser – historiska landskap
– Kulturhistoriska utredningar och fornminnesinventeringar
– Artiklar, föreläsningar, forn- och kulturguidningar/vandringar
– Appar och digitalguider för natur- och kulturstigar
– Informationsmaterial och skyltar

Jag har ett stort kontaktnät och arbetar gärna och ofta i nätverk.

Företaget är godkänd för:
F-skatt
Arbete på väg
Företaget har ansvarsförsäkring

(CV; Miljöpolicy)