Alla uppdrag

Läs uppdelat på ”Aktuella uppdrag” och ”Tidigare uppdrag”.

aktuella uppdrag

Det intressantaste uppdraget under 2015 var specialinventeringen av stenåldersboplatser inom brandområdet i Västmanland. 13 platser med slagen kvarts registerades av Anette Färjare, Roger Wikell och Mattias Petterson. Rapporten utges i Länsstyrelsens rapportserie.

Ostlänkens arkeolgiska utredningar inför samråd om spårsträckningen var det största uppdraget under 2014. Hela nätverket av arkeologer var engagerade med Kraka kulturmiljö som projektledare och Eldrun som biträdande projektledare av Trosa-Järna delen. Rapporten  finns under Krakas rapportserie och i RAÄs SAMLA och utgavs våren 2015.

Under 2013 producerade Eldrun informationsskyltar och skötselplan för Hembygdsgården Trostorps höggravfält. Arbetet går vidare i år genom att vi gör en mobilapp som ska presentera Trosa kommuns runiskrifter på flera språk. Appen har en kart/gps koppling och ljudpresentation av skrifterna. Jag har även tidigare producerat digitalguider för GPS och mobiltelefon.

Både rapport och artiklar med arbetet kring Västra länken skrivs både under 2014 och 2015. Mitt specialintresse i projektet är (naturligtvis) keramiken som var mycket intressant.

Under 2013 och 2014 arbetade jag som undersökningsledare för de arkeologiska för- och slutundersökningarna på södra delen av Västra Länken i Umeå. Projeket är ett samarbetsprojekt mellan Västerbottens museum, Angaria AB och Eldrun.

tidigare uppdrag

Från 2007 då jag startade Eldrun har jag arbetat med jag med arkeologiska utredningar i Stockholms, Jönköpings och Södermanlands län, i Västra Götaland, i Kronoberg och Västernorrlands län i Västerbottens och Norrbottens län. Dessa har ibland varit i samarbete med andra som Knaton landskapsarkeologi, Kraka kulturmiljö, Breja arkeologi.

Jag har också arbetat med fältbesiktning och registrering i FMIS av anmälningar om kurlturlämningar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och med inventeringar inför skogsavverkning på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Under 2010 jobbade jag på uppdrag av Trafikverket med att skadeinventera milstolpar och andra vägmärken i Värmlands län.

Tidigare intressanta GIS-uppdrag har t.ex varit att på uppdrag av MARIS (Maritime Archeological Research Institute at Södertörn University) sammanställa GIS-lager och genomföra GIS-analyser över Birkas tidigare undersökningar med maritim anknytning.

På uppdrag av Statens maritima museer framställt kartor och upprättande av GIS-lager och metadata för projekt Blueparks svenska del. Name: