Tidigare uppdrag

Från 2007 då jag startade Eldrun har jag arbetat med jag med arkeologiska utredningar i Stockholms, Jönköpings och Södermanlands län, i Västra Götaland, i Kronoberg och Västernorrlands län i Västerbottens och Norrbottens län. Dessa har ibland varit i samarbete med andra som Knaton landskapsarkeologi, Kraka kulturmiljö, Breja arkeologi.

Jag har också arbetat med fältbesiktning och registrering i FMIS av anmälningar om kurlturlämningar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län och med inventeringar inför skogsavverkning på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Under 2010 jobbade jag på uppdrag av Trafikverket med att skadeinventera milstolpar och andra vägmärken i Värmlands län.

Tidigare intressanta GIS-uppdrag har t.ex varit att på uppdrag av MARIS (Maritime Archeological Research Institute at Södertörn University) sammanställa GIS-lager och genomföra GIS-analyser över Birkas tidigare undersökningar med maritim anknytning.

På uppdrag av Statens maritima museer framställt kartor och upprättande av GIS-lager och metadata för projekt Blueparks svenska del. Name: