Jag, Anette Färjare, har 25 års erfarenhet av arbete inom kulturmiljövården och har jobbat över hela landet med dokumentation, registrering och värdering av olika kulturmiljöer. Bland annat genom fornminnesinventering, miljökonsekvensbeskrivningar, arkeologiska utredningar, arkeologiska undersökningar och handläggning på Riksantikvarieämbetet.

Jag är antikvarisk granskare och godkänd registrerare i Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister FMIS (www.fornsok.se).

Jag har lång erfarenhet av arbeta med geografisk analys, GIS-analyser och i fältarbetet med att arbeta med en digital dokumentationskedja.

På senare år har jag framförallt intresserat mig för visualisering av landskapsinformation och arbetar med digitalguider med fokus på natur- och kulturstigar. För närmare information se under guider och appar.

Jag arbetar gärna och ofta i nätverk

http://www.brejaarkeologi.se/http://www.brejaarkeologi.se/

http://www.krakakulturmiljo.se/http://www.krakakulturmiljo.se/

http://wikell.se

http://www.knaton.se/http://www.knaton.se/