Mobilguide

Digitalguiden är en surfplatta, mobil eller GPS som kan fyllas med all slags information i form av kartor, bilder, text och ljud.  

I guiden finns t.ex.historiska kartor och temakartor som du kan växla mellan och med hjälp av gps ser du hur du själv rör dig i det historiska landskapet!.

Informationspunkter byggs upp utifrån de värden som finns i landskapet. Den pedagogiska styrkan med digitalguiden är att du kopplar informationen till det du har framför dig och att brukaren på ett enkelt klick på touch-screen få information om besökspunkter.

Mobilguiden skapas för mobil/smartphones och med hjälp av Googlemaps.