Förmedling

Fornvård och informationsuppdrag är en del av Eldruns förmedlingsuppdrag. Det kan vara föredrag, artiklar, guidningar eller skötselplaner för fornlämningar och informationsmaterial som skyltar och appar. 

Upplevelsen av platser och historier sker på många sätt t.ex. genom skyltar och röstguider men kanske allra bäst om det kombineras tillsammans med en guide – människa eller dator.

Läs mer på ”Exempeluppdrag” och ”Mobilguide”.