Exempeluppdrag

För Länsstyrelsen i Södermanland och Trosa kommun har vi producerat en mobilguide för runinskrifterna i Trosa kommun – ”Runturen”. Den finns att ladda ner som app i Google Play.

För Upplands Väsby kommun har Eldrun tillsammans med Kraka kulturmiljö och Wikell arkeologi genomfört en skötselplan i Skälby fornpark (bild nere till höger). Uppdraget innebar att torva kantkedjan på treudden och rensa bort sprängsten m.m. på gravfältet. Här kommer vi att fortsätta med ytterligare informationsinsatser och fornvård av gamla vägmärken.

En av digitalguiderna är information producerad av Sörmlands museum och ingår som ett av projekten i Trosa stads 400-års jubileum. Klicka här för att se mobilguiden ”Kolla husen”.

En tidig guide som byggdes är ”Flottarstigen” för Robertsfors kommun.