Fornvård och informationsuppdrag är en del av Eldruns förmedlingsuppdrag. Det kan vara föredrag, artiklar, guidningar eller skötselplaner för fornlämningar och informationsmaterial som skyltar och appar.

Upplevelsen av platser och historier sker på många sätt t.ex. genom skyltar och röstguider men kanske allra bäst om det kombineras tillsammans med en guide – människa eller dator.

mobilguide

Digitalguiden är en surfplatta, mobil eller GPS som kan fyllas med all slags information i form av kartor, bilder, text och ljud. 

I guiden finns t.ex.historiska kartor och temakartor som du kan växla mellan och med hjälp av gps ser du hur du själv rör dig i det historiska landskapet!.

Informationspunkter byggs upp utifrån de värden som finns i landskapet. Den pedagogiska styrkan med digitalguiden är att du kopplar informationen till det du har framför dig och att brukaren på ett enkelt klick på touch-screen få information om besökspunkter.

Mobilguiden skapas för mobil/smartphones och med hjälp av Googlemaps.

Exempeluppdrag

För Länsstyrelsen i Södermanland och Trosa kommun har vi producerat en mobilguide för runinskrifterna i Trosa kommun - "Runturen". Den finns att ladda ner som app i Google Play.

För Upplands Väsby kommun har Eldrun tillsammans med Kraka kulturmiljö och Wikell arkeologi genomfört en skötselplan i Skälby fornpark (bild nere till höger). Uppdraget innebar att torva kantkedjan på treudden och rensa bort sprängsten m.m. på gravfältet. Här kommer vi att fortsätta med ytterligare informationsinsatser och fornvård av gamla vägmärken.

En av digitalguiderna är information producerad av Sörmlands museum och ingår som ett av projekten i Trosa stads 400-års jubileum. Klicka här för att se mobilguiden "Kolla husen".

En tidig guide som byggdes är "Flottarstigen" för Robertsfors kommun.

Eldrun
arkeologi & landskap

Anette Färjare
Östermalmsvägen 1
619 31 Trosa

+46 (0)70 310 3456
anette@eldrun.se