modern arkeologi

Eldrun arkeologi & landskap, utför kulturmiljöuppdrag över hela Sverige. Uppdragen består bl.a. av:

- GIS-analyser, Miljökonsekvensbeskrivningar och karteringar
- Arkeologiska utredningar och arkeologiska undersökningar
- Landskapsanalyser - historiska landskap
- Kulturhistoriska utredningar och fornminnesinventeringar
- Artiklar, föreläsningar, forn- och kulturguidningar/vandringar
- Appar och digitalguider för natur- och kulturstigar
- Informationsmaterial och skyltar

Jag har ett stort kontaktnät och arbetar gärna och ofta i nätverk.

Företaget är godkänd för:
F-skatt
Arbete på väg
Företaget har ansvarsförsäkring
Miljöpolicy
Ladda ner CV


Eldrun
arkeologi & landskap

Anette Färjare
Östermalmsvägen 1
619 31 Trosa

+46 (0)70 310 3456
anette@eldrun.se